product

صبح روز 5 آگوست ، مراسم امضای توافق نامه همکاری استراتژیک بین YJIE PLASTICS CO. ، LTD و گروه Wutan Zhongda در منطقه Huangyan در Taizhou برگزار شد. وانگ تینگ ، رئیس گروه منابع ملی چین و هه ییتائو ، مدیر کل YJIE در این مراسم شرکت کردند و سخنرانی کردند. سونگ هونجیونگ ، رئیس گروه منابع ملی چین ریاست این مراسم را بر عهده داشت. وانگ لونینگ ، معاون رئیس جمهور و عضو کمیته حزب گروه منابع ملی Zhongda ، کای لیمینگ ، عضو کمیته دائمی کمیته منطقه و معاون اجرایی رئیس منطقه و جین ژمنگ ، معاون رئیس منطقه ، در مراسم امضای این قرارداد حضور داشتند.


زمان ارسال: 12 اکتبر -20-2020